Svea Orden grundad 1793

”Långt fjärran i heden tid, i ett tidevarv då den första gryningen begynte skönjas över det samhälle, i vars skydd I ännu befinnen Eder…..”.

Detta är ord som alla medlemmar av Svea Orden känner igen. Vår Orden gör inte anspråk på att vara avläggare till något fornt sällskap. Men, det är en 200-årig sammanslutning med ändamål att vidga kunskaperna om våra förfäders liv och förhållanden.

Alla Ordenssällskap har sina hemligheter. Svea Orden är inte något undantag från den regeln. Sedan slutet av sjuttonhundratalet har svearnas förbund funnits till och under tidens lopp har generation efter generation format dess ritual, varur ovanstående brottstycke hämtats. Citatet yppar ingen hemlighet, men ger en god antydan om Ordens ideella rotfäste.

Svea Orden, som är en sammanslutning av män och kvinnor är uppdelade i olika loger. Ordens medlemmar tillhör alla samhällskategorier och olika yrkesgrupper.

Brödralogen grundades den 19 oktober 1793 av majoren J Klick, kaptenerna P U Wennerqvist och C C Wrangel, löjtnanterna F Wahlstedt, J L Liljestråle och J A von Schneidau, grosshandlarna I Netzel, J Burgman, J Hind och C A Burgman samt handlanden J Utterman och är därmed en av de äldsta ordenssällskap som finns i Sverige.

Svea Orden har tre loger. Svea Orden av Stockholm är Svea Ordens första loge som 1 januari 2011 bytte namn till Logen Birger Jarl. I Stockholm finns också en systerloge Logen Ingeborg, vilken instiftades som systerklass den 24 mars 1917 och blev loge 26 mars 2011. Logen Östra Aros av Uppsala startade som brödraförening den 5 september 2002 och instiftades som loge den 26 november 2005.

En loge fanns även i Hudiksvall. Den instiftades den 26 mars 1977 och lades ned år 2015.

Ordens höge beskyddare är Kung Carl XVI Gustaf. Vårt valspråk Vänskap – Fädernesland innebär inte bara att vi hyllar vänskapen mellan Bröder och Systrar utan även fosterlandet. Det sistnämnda sker genom att vidga kunskapen om de gamla svearnas liv och förhållande under gången tid, samt att hålla insikten levande om de egenskaper som präglade våra förfäder de gamla svearna’s liv.

Vänskap, Fädernesland!