Svea Ordens Stipendium

Svea Orden har en stipendiefond, som sedan 1957 utdelar stipendier för vetenskaplig forskning kring svensk kultur och historia under tiden före 1500. Stipendiet finansieras med medel ur stiftelsen Greve Sten Lewenhaupts minnesfond. År 1979 instiftade Systerklassen ett stipendium med samma syfte. Fr.o.m. 2011 är det Logen Ingeborg som delar ut systrarnas stipendium.

Stipendierna delas ut i samband med Ordens högtidsdag i oktober i Stockholm. Utlysning av Svea Ordens stipendium brukar ske årligen i mars/april med ansökningsfrist till juni månad. Stipendierna riktar sig i första hand till forskarstuderande med ett avhandlingsprojekt om svensk historia i vid mening – t.ex. arkeologi, historia, konsthistoria, religionshistoria, språkhistoria – under perioden 500–1500 e.Kr.

Beslut om tilldelning av Svea Ordens stipendium fattas av ordens stipendiekommitté under ledning av Praefectus stipendii Marco Bianchi. Beslut om tilldelning av systrarnas stipendium fattas av Logen Ingeborgs styrelse.

Sök 2024 års stipendium senast 30 juni 2024.

Svea Ordens stipendiater:

1957 Fil lic Evert Salberger
1958 Fil lic Roland Otterbjörk
1959 Professor Mårten Stenberger
1960 Kungl Vetenskapssällskapet i Uppsala
1962 Docent Nils-Gustaf Nejvall
1962 Fil kand Anders Mårtensson
1963 Fil lic Björn Ambrosiani
1964 Fil dr Sten Körner
1965 Fil kand Ebba Stina Köninghsson
1966 Fil mag Bertil Petterson
1967 Fil mag Ulf-Erik Hagberg
1969 Fil lic Anders Mårtensson
1969 Fil kand Lillemor Lundström
1970 Fil lic Bo Gräslund
1971 Fil kand Nils Blomqvist
1972 Fil lic Gustav Trotzig
1972 Fil lic Åke Hyenstrand
1973 Fil lic Hille Jaanusson
1973 Fil dr Jonas Ferenius
1974 Fil kand Dan Carlsson
1974 Fil kand Noel D Broadbent
1975 Fil mag Göran Dahlbäck
1975 Fil kand Bengt Windelhed
1976 Fil kand Bo Petré
1977 Fil kand Sigurd Rahmqvist
1978 Fil kand Thomas Lindqvist
1979 Fil kand Kristina Ambrosiani
1979 Fil kand Hans Browall
1979 Fil kand Hans Sundström
1980 Fil kand Olle Ferm
1980 Fil mag Birgit (Strand) Sawyer
1981 Fil kand Roger Bildmo
1981 Fil kand Sten Skansjö
1982 Fil kand Johan Engström
1982 Fil kand Kristina Jennbert(-Spång)
1983 Fil kand Anita Persson-Biuw
1983 Fil kand Ann-Caterine Bonnier
1983 Fil kand Magdalena (Lipping) Stjernberg
1984 Fil kand Marit Åhlén
1984 Fil kand Claes Tollin
1985 Fil kand Agneta (Bennett) Lagerlöf
1985 Fil kand Leifh Stenholm
1986 Fil kand Kjell Knutsson
1986 Fil kand Anders Ödman
1987 Fil kand Synnöve Reisborg
1988 Fil kand Anders Broberg
1989 Fil kand Monica Rasch
1989 Fil kand Henrik Klackenberg
1990 Fil kand Margareta Nockert
1990 Fil kand Björn Varenius
1991 Fil kand Eva Hjärthner-Holdar
1991 Fil kand Hans Lundmark
1992 Fil kand Gabriella Bjarne-Larsson
1992 Fil kand Torun Zachrisson
1993 Fil kand Mats Mogern
1994 Fil kand Maria Vretemark
1995 Fil kand Märi Gaimster
1996 Fil kand Magnus Elfwendahl
1997 Fil kand Thomas Niel
1998 Fil kand Eva Andersson
1999 Fil kand Mats Roslund
2000 Fil kand Ing-Marie Jensen-Pettersson
2001 Fil kand Ingrid Gustin
2002 Fil kand Roger Axelsson
2003 Fil mag Jonas Monié Nordin
2004 Fil kand Jan-Henrik Fallgren
2005 Fil kand Catarina Andersson
2006 Fil kand Björn Tjällén
2007 Doktorand Lena Berg-Nilsson
2008 Doktorand Magnus Alkarp
2008 Doktorand Mathias Bäck
2008 Doktorand Michaela Helmbrecht
2008 Doktorand Ann-Mari Hållans Stenholm
2009 Doktorand Alexander Andreeff
2009 Doktorand Michael Neiss
2010 Doktorand Ulla Isabel Zagal-Mach
2011 Doktorand Anita Malmius
2012 Doktorand Johanna Bergqvist
2012 Doktorand Anette Lindberg
2013 Doktorand Margareta Nordqvist
2013 Doktorand Erik Petersson
2014 Doktorand Cecilia Ljung
2014 Doktorand Hanna Menander
2015 Doktorand Kim Bergqvist
2015 Doktorand Eva-Marie Letzter
2016 Doktorand Anna Nyqvist Thorsson
2016 Doktorand Martin Skoog
2017 Doktorand Alessandro Palumbo
2018 Doktorand Emma Nordström
2018 Doktorand Frederik Wallenstein
2019 Doktorand Jan Kockum
2020 Doktorand Annika Nordström
2020 Doktorand Kerstin Odebäck
2020 Doktorand Joakim Kjellberg
2020 Doktorand Andreas Hennius
2021 Doktorand Staffan von Arbin
2022 Doktorand Louise Faymonville
2022 Doktorand Moa Råhlander
2023 Doktorand Anna Jelicic
2023 Doktorand Michael Otto

 Logen Ingeborgs stipendiater

1979 Fil mag Gunilla Malm
1981 Fil kand Lena Holmqvist
1983 Fil kand Thorgunn Snaedal Brink
1985 Fil kand Marie Holmström
1987 Fil kand Helena Knutsson
1989 Fil kand Britta Wennstedt
1991 Fil kand Gunilla Larsson
1993 Fil kand Eva-Marie Göransson
1995 Fil kand Anna Maria Renck
1998 Fil kand Sofia Ling
2000 Fil kand Linn Lager
2003 Fil kand Karin Granqvist
2005 Fil mag Christine Ekholst
2007 Doktoranden Hannah Enefalk
2009 Doktoranden Hanna Källström
2011 Doktoranden Charlotta Bylund-Melin
2013 Doktoranden Ingela Wahlberg
2015 Doktorand Sofia Pereswetoff-Morath