Kalendarium

Här hittar du kalendrarna för Svea Ordens centrala arrangemang och för de enskilda logerna. Gå till ordens samlade kalendarium för att få alla aktiviterer sorterade på datum. Använd kalendrarnas ical-flöden för att synka dem med din elektroniska kalender.

Svea Orden

 • 2021-10-23: Ordens högtidsdag med höstting
 • 2021-12-04: Lucia med Gorm

Logen Birger Jarl

 • 2021-09-25: Grad VII
 • 2021-09-28: Brödraträff
 • 2021-11-02: Grad VI
 • 2021-11-16: Höststämma
 • 2021-11-24: Grad I
 • 2021-12-15: Brödraträff

Logen Ingeborg

 • 2021-10-11: Grad III
 • 2021-11-15: Höststämma, ev. grad IV

Logen Svithiod

 • 2021-09-19: CC Wrangels minnesdag

 • 2021-10-09: Särimnerfest

 • 2021-10-13: Infromationsträff (gemensamt med logen Birger Jarl)

 • 2021-10-13: Informationsträff (gemensamt med logen Svithiod)

 • 2021-11-16: Höststämma

Logen Östra Aros

 • 2021-09-18: Sammankomst
 • 2021-10-06: Informationsträff
 • 2021-11-13: Högtidsdag