Kända medlemmar

Svea Orden har under sin långa existens haft många berömda medlemmar. Några att nämna följer här.