Bli medlem

Är du intresserad av Svea Orden och dess verksamhet och funderar på att bli medlem? Krav för inträde är att du har två faddrar som är medlemmar i Svea Orden. Med deras hjälp fyller du i ansökningsformuläret för medlemskap och blir sedan kallad till din första gradgivning

Vi rekommenderar intresserade att bekanta sig med orden och dess verksamhet innan de tar steget att söka medlemskap. Samtliga loger har öppna sammankomster där det finns möjlighet att delta som gäst. På så vis kan man träffa medlemmar och bli introducerad till ordens och logens verksamhet. Brödralogerna har även särskilda informationskvällar för intresserade.

Välkommen att kontakta den loge du är intresserad av för att anmäla ditt intresse! Detta går bra även om du ännu inte känner någon medlem. Det steg du tar för att bli medlem i Svea Orden kan vara inledningen till ett nytt och givande skede i livet, där VÄNSKAP – FÄDERNESLAND är ledorden.