Nu är den här!

Boken om JV är finansierad tack vare Svea Ordens Stipendiekommitté och innehåller tidigare okända delar av hans privatliv tillsammans med en stor mängd tidigare helt okända bilder.

”J.V. Svenson var en pionjär och vägvisare inom svensk motorindustri. Från ett barnhusbarn, via en mycket knapphändig skolgång och tidigt hårt barnarbete, byggde han upp en egen industri som år 1917 gav honom positionen som landets störste enskilde arbetsgivare. Olyckliga omständigheter i omvärlden satte hans verksamhet ur spel då banken år 1922 tog hans livsverk ifrån honom. Historien om hans liv innehåller egentligen precis allting. Äventyr, kamratskap, framgång, kärlek, lycka och rikedom. Men också stenhårt arbete, sorg, svek och ensamhet.

Det här var en ordensbroder som satt under frackmiddagarna med valkar i nävarna och spår av motorolja runt nagelbanden. Med sin något robusta men genomärliga framtoning, gick han hem i alla läger.”

Boken finns till försäljning på Sveaholmen till priset av 350kr för mjukt omslag och 450kr för hårt omslag. Om ni vill ha den hemskickad, betala via Bg: 682-1599 eller swish: 123 492 4403. En kostnad på 85kr för emballage och porto tillkommer. F.A.S.T.