Hela ordens kalendarium

Här hittar du Svea Ordens samlade kalendarium. Besök kalendariesidan för att se de enskilda logernas aktiviteter.

  • 2021-10-23, Svea Orden: Ordens högtidsdag med höstting
  • 2021-11-02, Logen Birger Jarl: Grad VI
  • 2021-11-13, Logen Östra Aros: Högtidsdag
  • 2021-11-15, Logen Ingeborg: Höststämma, ev. grad IV
  • 2021-11-16, Logen Svithiod: Höststämma

  • 2021-11-16, Logen Birger Jarl: Höststämma
  • 2021-11-24, Logen Birger Jarl: Grad I
  • 2021-12-04, Svea Orden: Lucia med Gorm
  • 2021-12-15, Logen Birger Jarl: Brödraträff