Hela ordens kalendarium

Här hittar du Svea Ordens samlade kalendarium. Besök kalendariesidan för att se de enskilda logernas aktiviteter.

 • 2021-09-18, Logen Östra Aros: Sammankomst
 • 2021-09-19, Logen Svithiod: CC Wrangels minnesdag

 • 2021-09-25, Logen Birger Jarl: Grad VII
 • 2021-09-28, Logen Birger Jarl: Brödraträff
 • 2021-10-06, Logen Östra Aros: Informationsträff
 • 2021-10-09, Logen Svithiod: Särimnerfest

 • 2021-10-11, Logen Ingeborg: Grad III
 • 2021-10-13, Logen Svithiod: Infromationsträff (gemensamt med logen Birger Jarl)

 • 2021-10-13, Logen Svithiod: Informationsträff (gemensamt med logen Svithiod)

 • 2021-10-23, Svea Orden: Ordens högtidsdag med höstting
 • 2021-11-02, Logen Birger Jarl: Grad VI
 • 2021-11-13, Logen Östra Aros: Högtidsdag
 • 2021-11-15, Logen Ingeborg: Höststämma, ev. grad IV
 • 2021-11-16, Logen Svithiod: Höststämma

 • 2021-11-16, Logen Birger Jarl: Höststämma
 • 2021-11-24, Logen Birger Jarl: Grad I
 • 2021-12-04, Svea Orden: Lucia med Gorm
 • 2021-12-15, Logen Birger Jarl: Brödraträff