I forna Svears kölvatten: En urvalshistorik över Svea Ordens sjöfärder, medlemmar och verksamhet under 225 år.

Med anledning av Svea Ordens 225-årsjubileum har Sveabrodern Björn Skylling Pahlberg skrivit en bok om Ordens långa historia. Boken innehåller 230 sidor med över 250 bilder och kan beställas enligt följande:

  • Pris exkl. porto och emballage: 400:-
  • Pris inkl. porto och emballage (gäller inom Sverige): 479:-
  • Betalning: Bankgiro 682-1599.

Vid beställning:

  1. Vill du att boken skickas hem till dig (gäller inom Sverige), betalar du 479:- till Svea Ordens bankgiro 682-1599 och skriver ”Bok” plus ditt namn och fullständig adress.
  2. Vill du få boken vid någon logesammankomst, betalar du 400:- via bankgironumret, skriver ditt namn plus ”Bok” och kontaktar din logestyrelse.

För icke medlemmar i Svea Orden: se alternativ 1.