Stipendiaterna och Praefectus Stipendii (till vänster) under Gustaf III:s monogram på Ekolsunds slott.

Doktoranderna Emma Nordström och Frederik Wallenstein tog den 20 oktober 2018 emot Svea Ordens stipendium. Stipendieutdelningen ägde rum i samband Svea Ordens 225-årsjubileum på Ekolsunds slott.

– Stipendiet ger mig arbetsro i slutfasen av mitt avhandlingsarbete. Arbetsro är den bästa presenten en doktorand kan få, sa Frederik Wallenstein i sitt tacktal vid festmiddagen.

Årets stipendiater

Emma Nordström är doktorand i arkeologi vid Göteborgs universitet. Hennes planerade avhandling bär arbetstiteln Iron Age keys and locks. A study of meaning and social identities through context och har som syfte att tolka förekomsten av nycklar och lås i arkeologiska lämningar från järnåldern i ett socialhistoriskt perspektiv. Traditionellt kopplas nycklar till husfruns status i hemmet, men nycklar har även hittats i mans- och barngravar och analysen av deras symbolik behöver därför kompletteras och utvecklas. Som material för sin undersökning använder Emma tidigare publicerat utgrävningsmaterial från främst Birka, Helgö, Lovö, Sanda och Granby-Hyppinge.

Frederik Wallenstein är doktorand i religionshistoria vid Stockholms universitet. I sin avhandling med arbetstiteln Muntlighet och minne tar sig Frederik an ett av de klassiska problemen i forskningen om de isländska sagorna: deras värde som historiska källor för den tid de beskriver. Sagorna bygger visserligen på muntliga traditioner om tiden från ca år 900 och framåt, men de skrevs ned på 1200-talet av lärda, kristet skolade islänningar. Frederik närmar sig problemkomplexet med hjälp av en ny modell som tillämpas på två tematiska områden, nämligen sagornas återgivning av förkristna själsföreställningar och förekomsten av till Oden vigda krigare, så kallade berserkir och úlfheðnar.

Om Svea Ordens stipendium

Svea Ordens stipendium finansieras med medel ur Greve Sten Lewenhaupts minnesfond och delas ut till doktorander med ett avhandlingsämne om äldre svensk historia. Stipendet brukar utlysas årligen i mars/april med ansökningsfrist till juni månad. En lista med samtliga mottagare av Svea Ordens stipendium sedan 1957 finns på sidan Svea Ordens stipendium.