”Långt fjärran i heden tid, i ett tidevarv då den första gryningen begynte skönjas över det samhälle, i vars skydd Ni ännu befinner Er …”.

Detta är ord som alla medlemmar av Svea Orden känner igen. Vår Orden gör inte anspråk på att vara avläggare till något fornt sällskap. Men, Svea Orden är en över 225-årig sammanslutning med ändamål att vidga kunskaperna om våra förfäders liv och förhållanden.

Alla Ordenssällskap har sina hemligheter. Svea Orden är inte något undantag från den regeln. Sedan slutet av sjuttonhundratalet har svearnas förbund funnits till och under tidens lopp har generation efter generation format dess ritual, varur ovanstående brottstycke hämtats. Citatet yppar ingen hemlighet, men ger en god antydan om Ordens ideella rotfäste.

Svea Orden, som är en sammanslutning av män och kvinnor, är idag uppdelad i fyra olika loger i Stockholm och Uppsala. Ordens medlemmar tillhör alla samhällskategorier och olika yrkesgrupper.

Ordens höge beskyddare är Kung Carl XVI Gustaf. Vårt valspråk Vänskap – Fädernesland innebär inte bara att vi hyllar vänskapen mellan Bröder och Systrar utan även fosterlandet. Det sistnämnda sker genom att vidga kunskapen om de gamla svearnas liv och förhållanden under gången tid, samt genom att hålla insikten levande om de egenskaper som präglade våra förfäders liv.

Vänskap – Fädernesland!