Svea Orden utdelar traditionsenligt vid sin högtidsdag lördagen den 22 oktober 2022 sitt stipendium ur
Greve Sten Lewenhaupts minnesfond. I år har vi möjlighet att dela ut maximalt två stipendier om vardera 75 000 kronor
.

Målgruppen är forskarstuderande med långt hunnet avhandlingsarbete, där ett stipendium kan ge erforderlig arbetsro under slutfasen av arbetet. Bidrag lämnas dock inte till tryckning av avhandling eller liknande omkostnader.

Ansökan skall ha inkommit elektroniskt via e-post i pdf-format till stipendiekommitten@sveaorden.se senast söndagen den 31 juli 2022.

Utlysningen

Om Svea Orden

Svea Orden är ett ordenssällskap, stiftat 1793, med loger i Stockholm och Uppsala. Ordens syfte är bland annat att stödja ”forskning som söker kartlägga vårt lands och folks historia och kultur, företrädesvis under äldsta tider” (500 – 1500 e.Kr.).

Svea Ordens stipendium finansieras med medel ur Stiftelsen Greve Sven Lewenhaupts minnesfond och har delats ut sedan 1957. En lista med alla tidigare stipendiater finns på Svea Ordens webbsida.