Om Svea orden

Svea Orden är ett ordenssällskap. Ett ordenssällskap skiljer sig från en vanlig förening genom att den har olika grader med reception för varje grad, samt att inval sker genom fadderskap.

Brödradelen av Svea Orden har tio grader, varav de två högsta kan erhållas efter trogen tjänst inom Orden. Systrarna har fem grader, där den femte är en motsvarande utnämningsgrad.

Såväl receptionsceremonier som den övriga verksamheten belyser Ordens syften och värderingar på olika sätt. De tillhörande ritualerna ger, förutom att de utgör en tankeväckande upplevelse för deltagarna, för varje grad ökad insikt och förståelse för de värderingar som orden står för.

Gradceremonierna är förborgade – hemliga – för var och en som står på tur att erhålla ny grad för att inte i förväg förtaga upplevelsen. De löften som avgives under gradgivningar innehåller inga ord som strider mot kristen tro, Sveriges lagar och samhällsordning eller den egna familjen.