Organisation

Svea Orden styrs av en Överstyrelse vars ordförande kallas Förste Drott, en vice ordförande som benämns Andre Drott samt ytterligare sex ledamöter, däribland representanter för de tre logerna. Ordens högsta beslutande organ, bestående av representanter från logerna, kallas Svea Ting.

Ordens nuvarande Förste Drott heter Carl Gustaf Wrangel.

Ordens huvudsakliga verksamhet med gradgivningar och sammankomster sker i de tre logerna Birger Jarl, Ingeborg, Svithiod och Östra Aros. Läs mer om logerna på respektive sida.