Logen Birger Jarl

Svea Orden har haft verksamhet i Stockholm sedan grundandet år 1793. Det var dock först i samband med organisationsförändringen år 2011 som vi tog oss namnet Birger Jarl, efter Stockholms grundläggare.

Vår verksamhet består årligen av ett antal sammankomster med gradgivningar, två stämmor samt flera brödraträffar av olika slag. Förutom våra egna sammankomster så deltar vi även vid de ordensgemensamma sammankomsterna Ordens Högtidsdag, Midvinterfest, Sommarhögtidsdag med kräftfest och Lucia med Gorm samt deltar vid övriga logers sammankomster. Vi deltar också i Ordens årliga medverkan den Sjätte juni i Nationaldagskommitténs festtåg till och firande på Skansen.

Majoriteten av våra gradgivningar äger rum på Ordens egen ö i skärgården, Sveaholmen, vilket är tämligen unikt och en helt fantastisk upplevelse. Till lands har vi de senaste åren haft sammankomster framförallt på Banérska palatset (Odd Fellows hus).

Logen har för närvarande (år 2024) 131 medlemmar i alla åldrar och från många olika yrkesgrupper. Stämningen när vi träffas är alltid gemytlig och samhörighetskänslan är stark.

Vi har informationsträffar för Dig som är intresserad av att bli medlem. Det finns även möjlighet att delta vid vissa av våra andra sammankomster. Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Kontaktuppgifter

  • Logejarl: Urban Eriksson
  • E-post: logen.birgerjarl@sveaorden.se 

Kommande arrangemang i logen

  • 2024-09-07: Grad V
  • 2024-10-22: Brödraaktivitet
  • 2024-11-08: Grad VI
  • 2024-11-12: Höststämma