Samarbete med Götiska förbundet

Svea Orden har sedan 1931 ett nära samarbete med Götiska Förbundet. Detta innebär samverkan i vården av vårt kulturarv och spridande av kunskap om vår historia samt att respektive sällskaps medlemmar äger rätt att närvara vid allmänna sammankomster, till exempel Högtidsdagen och Midvinterfesten, och vid vissa gradreceptioner.

Riksgraden är Svea Ordens och Götiska förbundets gemensamma högsta värdighet, som med H M Konungens gillande instiftades den 16 november 1993.