Logen Östra Aros

Logen Östra Aros startade sin verksamhet 2002 som brödraförening av en grupp Sveabröder bosatta i Uppsala. Föreningen växte snabbt och redan år 2005 var den redo att bli utsedd till en loge inom orden.

Det mesta av logens verksamhet äger rum i Frimurarhuset i Uppsala. Bland logens återkommande träffar kan nämnas senvintergillet, logens högtidsdag på senhösten med föredrag om ett historiskt ämne samt gradgivningar i ordens lägre grader. Utöver dessa arrangerar vi ibland träffar av mer informellt slag såsom utflykter och grillkvällar.

Vissa av våra sammankomster är öppna för gäster. Om du är nyfiken på logen och dess verksamhet är du varmt välkommen att kontakta oss om ett lämpligt tillfälle för ett besök.

Logen Östra Aros har för närvarande ca 30 medlemmar. Sammankomsterna präglas av logens närhet till Uppsalas studentliv. Middagarna ackompanjeras alltid av sång och gamman, och kvällarna brukar fortsätta in på småtimmarna i Frimurarhusets museum.

Kontaktuppgifter

  • Logejarl: Pontus Hörling
  • E-post: ostraaros@sveaorden.se

Kommande arrangemang i logen

  • 2024-08-31: Sammankomst
  • 2024-11-16: Högtidsdag