Sveaholmen

Svea Orden äger ön Sveaholmen i Stockholms skärgård. Huvuddelen av ordens verksamhet under sommarhalvåret äger rum på Sveaholmen. Medlemmar och deras närstående har dessutom möjlighet att hyra någon av Sveaholmens stugor.