Logen Svithiod

Den 8 oktober 2019 var en historisk dag då Överstyrelsen tog beslutet att bifalla önskan om att bilda logen Svithiod, den första nya logen i Stockholm sedan Ordens grundande den 19 oktober 1793. Logens stiftare och blivande medlemmar samlades den 7 november 2019 på skeppet Mälardrottningen vid Riddarholmshamnen för att formellt besluta om logens bildande. Platsen är väl vald då de flesta av Svea Ordens tidigare seglatser har utgått från samma kaj.

Logen invigdes officiellt den 1 juni 2020 och således håller logen sin högtidsdag den 1 juni varje år.

Från och med 1 januari 2021 arrangerar logen egna gradgivningar och samtliga dessa ges ute på Svea Ordens egen ö Sveaholmen.

Logen Svithiod är en sjöfararloge och våra aktiviteter har i största möjliga mån ett maritimt tema för att hylla och ära Svea Ordens stolta historia med dess sjöfärder i centrum.

Den första torsdagen varje månad så träffas bröderna i logen Svithiod på båten Mälardrottningen för gemensam samvaro och planering av kommande aktiviteter och är du intresserad av att veta mer om oss och vår verksamhet så är det ett utmärkt tillfälle att komma förbi och lära känna oss bättre.

Förutom våra egna sammankomster så deltar vi även vid de ordensgemensamma sammankomsterna Ordens Högtidsdag, Midvinterfest, Sommarhögtidsdag med kräftfest och Lucia med Gorm. Vi deltar också i Ordens årliga medverkan den Sjätte juni i Nationaldagskommitténs festtåg till och firande på Skansen.

I skrivande stund är vi ca 30 personer och vi vill växa i lagom takt då en av de viktigaste grundpelarna i logens arbete är att alla i logen ska känna sig delaktiga och behövda i logen.

Kontaktuppgifter

  • Logejarl: Peter Siversson
  • E-post: svithiod@sveaorden.se

Kommande arrangemang i logen

  • 2024-08-28: Informationsmöte

  • 2024-09-07: Grad I

  • 2024-09-21: Grad VIII

  • 2024-10-05: Grad I

  • 2024-11-12: Höststämma