Svea Ordens stipendiater 2018

Doktoranderna Emma Nordström och Frederik Wallenstein tog den 20 oktober 2018 emot Svea Ordens stipendium. Stipendieutdelningen ägde rum i samband Svea Ordens 225-årsjubileum på Ekolsunds slott. – Stipendiet ger mig arbetsro i slutfasen av mitt avhandlingsarbete....
Stipendieutlysning 2018

Stipendieutlysning 2018

Svea Orden utdelar traditionsenligt vid sin högtidsdag, som i år sammanfaller med Ordens 225-års jubileum på Ekolsunds slott lördagen den 20 oktober, maximalt tre stipendier om totalt 140 000 kronor. Målgruppen är forskarstuderande med långt hunnet avhandlingsarbete,...